Poslední diskuse
Kontakt

e-mail:FILIPVAL@seznam.cz

Přívlač

2.6.2009 NOVINKA přívlač, Trvalý odkaz

Přívlač

Přívlač je rybolovnou technikou určenou výhradně pro lov dravých ryb. Spočívá ve vedení umělé nástrahy tak, aby imitovala pohyb živočicha, který slouží jako potrava příslušné dravé rybě.

Základní výbavou na přívlač je rybářský prut, obvykle v délkách 1,5 - 2,7 m, naviják, vlasec (často s koncovým ocelovým lankem, kvůli možnosti překousnutí vlasce) a nejrůznější druhy umělých nástrah. Mezi ty nejobvyklejší patří třpytky, woblery, twistery a další. Lze vláčet také mrtvou rybkou nebo její částí.

K indikaci záběru není potřeba žádné vybavení, pozná se podle trhnutí a zvýšeného tahu vlasce. Poznat správně záběr při přívlači je především záležitost citu a zkušeností.

Přívlačí lze cíleně lovit všechny dravé ryby žijící v České republice. Jedná se především o štiku, sumce, candáta, bolena a okouna

Průměrná známka: 1,00

Komentář ke článku (2)

Feeder

2.6.2009 NOVINKA Feeder , Trvalý odkaz

Feeder

Feeder (čti „fídr“) je moderní rybolovná technika, která se v České republice rozšiřuje teprve od konce 90. let 20. století. Svou povahou vychází z položené.

Základním vybavením při lovu na feeder je: speciální feederový prut, naviják, vlasec, háček a obvykle také krmítko (odtud pochází anglické pojmenování tohoto způsobu lovu).

V indikaci záběru je největší rozdíl feederu oproti klasické položené. Nepoužívají se zde žádné přídavné indikátory (čihátka, swingery atd.). Tuto funkci zastává velmi jemná špička feederového prutu, která se podle pohybů vlasce ohýbá a vibruje. Díky tomuto systému lze odhalit i drobné a opatrné záběry, které by při použití klasických metod nebyly vůbec rozpoznatelné.

Feederové špičky jsou výměnné a mají různou tuhost pro použití v různých podmínkách, zejména podle síly proudu. Označují se obvykle číslem, které udává, při jaké zátěži (v uncích) se špička ohne do pravého úhlu. Jejich konec bývá natřen reflexní barvou pro lepší viditelnost jemných pohybů.

Feederem lze lovit jak na stojatých vodách, tak i na řekách a potocích.

Podobně jako u položené leží při lovu feederem nástraha na dně, případně se nad ním vznáší. K přidržení nástrahy zde slouží klasická olověná zátěž nebo krmítko, které mimoto plní i druhý účel — svým obsahem láká ryby do blízkosti háčku s nástrahou.

Při lovu je vlasec zcela napnutý a měl by s prutem svírat úhel přibližně 90-110°, aby se jeho pohyby v co největší míře přenášely na pohyb špičky prutu. Na tekoucích vodách se navíc prut staví vysoko (někdy až téměř kolmo), aby byla ponořena co nejmenší část vlasce a nepůsobil na něj tlak vody.

Feeder je univerzální rybolovná technika, lze tedy pomocí ní chytat téměř všechny druhy ryb žijící v České republice. Vzhledem ke svojí citlivosti se však nejvíce využívá pro lov menších a středních ryb, a to zejména kaprovitých. Téměř vůbec se nevyužívá při lovu velkých dravých ryb (štik, sumců).

Průměrná známka: 1,50

Komentář ke článku (0)

položená

2.6.2009 NOVINKA položená, Trvalý odkaz

Položená

Položená je jednou z technik lovu ryb na udici. Rybáři je často označována jako lov na těžko, což vychází z mnohdy značných hmotností koncových zátěží. Spočívá v umístění přirozené nástrahy na dně, kde je přidržována vlastní vahou nebo dodatečnou zátěží (obvykle olověnou).

Základní vybavení na položenou se velmi podobá vybavení na plavanou. Na rozdíl od ní se však téměř výhradně používá naviják, který umožňuje nahazovat do značných vzdáleností od břehu (i kolem 100 metrů, především při lovu trofejních kaprů). Důležitou součástí udice je zátěž, která přidržuje nástrahu na dně. Používají se zejména olověné zátěže různých tvarů, velikostí a hmotností. Pro stojaté vody je to obvykle 10 - 20 g, na silně proudících řekách ovšem není výjimkou ani zátěž o hmotnosti 200 g.

Při lovu na položenou se záběr ryby indikuje mnoha různými způsoby. Asi nejrozšířenější je čihátko (lidově „policajt“). V poslední době se také často používají tzv. swingery. Záběr lze také poznat podle pohybu špičky prutu nebo vlasce, pokud je během lovu držen mezi prsty.

Na položenou lze, podobně jako na plavanou, lovit cíleně téměř všechny druhy ryb žijících v České republice. Výjimkou jsou pouze druhy žijící výhradně u hladiny a v horní části vodního sloupce, jako např. ouklej. Loví se takto zejména kaprovité ryby na přirozené nástrahy (včetně největších exemplářů kaprů) a také dravé ryby (štika, candát, sumec) na živou nebo mrtvou rybičku.

Průměrná známka: 1,00

Komentář ke článku (0)

co je plavaná

2.6.2009 NOVINKA plavaná, Trvalý odkaz

Co je plavaná

Plavaná je jednou ze základních technik lovu ryb na udici. Spočívá v umístění nebo vedení přirozené nástrahy ve vodním sloupci, tzn. v libovolné hloubce od hladiny až po dno.

Plavaná je, co se týče vybavení, nejjednodušší rybářskou disciplínou. Lze ji provozovat pouze pomocí prutu, vlasce a háčku. V tomto případě se použitá nástraha pohybuje podle své hmotnosti (přesněji hustoty) – lehčí nástrahy (zejména pečivo) plavou na hladině, těžší (např. ovoce, červi, žížaly) klesají ke dnu.

Typicky se ovšem při plavané používá tzv. splávek, což je součást udice, která drží nástrahu v určité pevně nastavené hloubce. Pomocí něj lze nástrahou velmi jemně manipulovat a umisťovat jí.

Při lovu na tzv. bič (prut bez oček) se nepoužívá naviják, přičemž vzdálenost nástrahy od břehu je omezena délkou prutu. Ten může měřit i více než 10 metrů.

Nejčastějším indikátorem záběru u plavané je již zmíněný splávek. Při lovu bez splávku na hladině je možné orientovat se přímo pohledem na nástrahu, případně napínáním vlasce.

Na plavanou lze cíleně lovit všechny druhy ryb žijících v České republice. Loví se takto zejména kaprovité ryby na přirozené nástrahy a dravé ryby, a to výhradně na živou rybičku.

Komentář ke článku (4)

Historie

 

Historie rybolovu

První rybáři žili již před 40.00 lety nebyli to rybáři jak je známe dnes,byli vybaveni jen něčím podobným harbuně až v pozdější době začali využívat kostěné háčky.Zarcheologických nálezu se zjistilo že jako vlasec používali šlachy a žíli později žíně.

Nejlepší techniky lovu měli v Egiptě a v Řecku.

Dříve se ryby lovyli jen pro osobní potřebu později se snimy obchodovalo a poté se již lovyli hlavně kvůli komerčním učelům.

Ryby se lovyli téměř všude kde byla voda později si ale lidé uvědomyli že by bylo jednoduší mit ryby na jednom místě a tak ve 14.stoleté začli budovat rybníky.

Dnes již tradiční rybolov téměř vymizel,dnes se použvají umělé nástrahy a spousta prvků usnadnující chicení a zdolávání ryby.

Tradiční lov

Za tradiční rybolov je považováno,lov na živočišnou nástrahou s číhátkem nebo splávkem(ne signalizátor).

Moderní rybolov je ovlivněn elektronikou např.el.signalizátory záběru,echoloty,sonary atd.

Průměrná známka: 3,00

Komentář ke článku (2)